BRUKERTIPS


Her vil vi etterhvert legge inn tips og hint for bruk i MERI. Håper brukere kan bidra her med å sende tips

Feil med sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
Den vanligste feilmeldingen du kan få er "En feil oppstod ved sikkerhetskopiering". Vanligvis er da problemet at du en gang har tatt sikkerhetskopi mot C:\MERI\DATA mappen. Da vil det være en blanding av datafiler og sikkerhetkopier av disse her. Når du så tar sikkerhetskopi vil den rutinen ikke takle de allerede sikkerhetkopierte filene. Disse har et filnavn som starter med _ (understrek). Slett disse filene fra DATA mappen, det skal være ca 71 filer igjen på til sammen ca. 500kb. Hvis ikke problemet er løst da, send alle filene  i DATA mappen pakket til oss. Pass alltid på å sikkerhetskopiere mot a:, diskettstasjonen.
Gjennoppretting henger sammen med sikkerhetkopieringsproblemet.

Medlemsnummer.
Hvert medlem får et unikt nummer. i databasen er klubnavnet medlem nr.1, derfor starter denye medlemmene med nr. 2 og oppover. Det er ikke mulig å endre disse, og dersom et medlem slutter og slettes vil dette medlemsnummer gå ut for alltid.

Medlemskorttrykk.
Du får ut medlemskorttrykk på en vanlig giro, og skal ikke ha det. I skjermbildet om utskriftsopplysninger er det en liten boks som heter kvitteringstrykk , ta vekk haken i denne rute da vil det forsvinne.

Bla i posteringer.
Det er umulig å bla i bilag. Pass på at markøren står i det skyggelagte bilagsnummerfeltet, ikke i et felt i posteringene. På samme måte må markøren stå i bilagsnummerfelt nå nytt bilag skal lages.

Skrive ut giro til nye medlemmer.
Dersom nye medlemmer er lagt inn etter at ny kontingentperiode er lagt, kan giro til nye i perioden skrives ut enkelt ved å sortere utskrift etter medlemsnummer. Se dialogboks for utskrift av giro. Velg så å bare skrive ut fra - til de siste sider som gjelder de siste medlemsnummer.

Skrive ut flettebrev i f. eks. Word.
Lagre meldemsliste fra utskrift til tekstfil(diskettikon i forhåndsvisning), pass på at du velger format TXT. Denne filen kan så hentes inn i et regneark og formateres der ut fra ønskede felter. Listene kan da brukes til nær sagt hva som helst, fakturering, klistrelapper, fakturering osv.

Arbeide med samme data på flere maskiner fra diskett.
Bruk rutinene Sikkerhetskopiering til stasjon a: og Gjenoppretting fra stasjon a:. NB! Da vil alle filene til en hver tid bli erstattet med de du henter inn fra disketten, data vil til en hver tid bli overskrevet. Det går da ikke an å oppdatere.
Kassereren må konsekvent ha med seg disketten, først gjenopprette data før endringer starter, så ta sikkerhetskopi for å ta med til annen maskin etter endt økt.
Dette går fint, og samtidig har du en stadig oppdatert sikkerhetskopi.

Du får bare 7 etiketter i høyden, skal ha 8.
Du får bare 7 etiketter i høyden, men skal ha 8. Dette skylles at skriveren ikke kan skrive langt nok ned på siden.
Sansynligvis ligger problemet  i kommunikasjonen mellom windows og skriverdriver. Problemet løses med å utvide sidelengden.
Følg denne oppskrift:
- gå inn på Kontrollpanel - Skrivere
- Velg den aktuelle skriver. Velg Egenskaper fra Filmeny.
- finn fliken Papir, velg fra Papirstørrelse - Egendefinert.
- sett bredde til 21 cm og lengde til 30,5cm. Bekreft med OK.
Fra forhåndsvisning skal det nå komme 8 etiketter. Dersom de på utskrift ikke treffer, juster fra Oppsett og Sikkerhet i MERI.
Sett papirstørrelse tilbake til A4 når etikettene er tatt ut.