REGNSKAP 
Regnskapet er bygd opp av flikene : - postering
                                                    - kontoplan vedlikehold
                                                    - budsjettering
                                                    - rapporter
 
 

Regnskapet er oppsatt:

Postering foretas i skjermbildet over. Det øverste feltet omfatter bilagsopplysninger. Under det foretas posteringnen. Det kan legges inn et ubegrenset antall posteringer på hvert bilag. Et bilag kan ikke lagres om ikke summen av beløpene stemmer. Etter at et bilag er lagret kan det hentes fram igjen og evt. endres, men det kan ikke slettes.
 


 

Til høyre ses skjermbildet hvor kontoplanen vedlikeholdes. Vi har lagt med en kortversjon av Idrettens kontoplan for at brukeren skal se hvordan den er bygd opp. Det kan slettes og legges til grupper og kontoer ette behov. Dersom en konto ikke er tatt i bruk under postering er det mulig å gjøre dette under veis.
 


 

Budsjettering på kontonivå kan gjøres for hvilken periode en ønsker. Programmet fanger opp de summer som er lagt inn i forhold til hvilke måneder det skal rapporteres fra. Budsettet går over årsskiftet, fra den dato inngående balanse er datert. Da vil utdragene starte i denne måned.


 

Regnskapet starter vanligvis med inngående balanse, dette posteres på bilag 1, se posteringsbildet over. Dersom inngående balanse er tilgjengelig kan regnskapet sttarte, for så å legge inn balansen senerer.
 


 
 

De ulike faste rapportene finnes her. Alle kan tas ut periodevis og totalregnskap, gruppe og avdeling for seg. Rapportene kan lagres som tekstfil for behandles evt. tas inn i en rapport, f.eks. årsrapport.