MEDLEMSKARTOTEK 
Medlemskartotekdelen består av tre fliker : - medlemskort
                                                               - liste ut medlemer på skjerm
                                                               - rapporter og fakturering

Medlemkartoteket er bygget opp om skjermbilde der all informasjon om et medlem ligger. Det er et felt for persondata, et for gruppe/avdelingstilhørighet og et for kontingent og fakturering.
Hvert medlem får et unikt medlemsnummer som går ut dersom medlemmet slutter.

        Disse oplysningene danner grunnlaget for :


 

Søking i medlemsmassen kan gjøers ut fra en rekke kriterier, bl.a. navn, medlemsnummer, fødlselsdato , innmeldingsdato, kjønn osv.
Dette gjør at medlemstelling også kan gjøres herfra.
 
 

Rapportene er satt opp fast men med valg om utvalg fra gruppe og avdeling. Rapportene har forhåndsvisning og mulighet for kontrollert utskrift, dvs. at utskriftssider kan velges fra forhåndsvisning.
Rapportene kan også skrives til tekstfil, for så å benyttes i tekstbehandlingsprogrammer.
Her ses menyen med de utskriftsvalg vi har tatt med.
 


 

Til høyre ses et eksempel på giroutskrift. Der kan du via utskriftsparametre velge mellom vanlig giro eller giro med medlemskortkvittering. I tillegg kan det legges inn en fast tekst som lagres fra gang til gang.
 
 
 

Forhåndsvisning av selve giroen følger til venstre.

Den siste rapporten er en opptelling av medlemmer fordelt på kjønn, aktivitet og alder ut fra det skjema som skal inn til NIF hvert år. Dermed er klubben alltid oppdatert og raskt kan rapportere medlemsdata. Giroene leveresbl.a. fra BEYER - HECOS