K LUBBOPPLYSNINGER
Klubbopplysningene gjelder : - generelle data
                                           - kontingentgrupper/perioder
                                           - aktivitetsstruktur i grupper/avdelinger

Disse opplysningene må legges inn for å kunne håndtere medlemskontingent og medlemsinndeling og statitstikk.
Under ses et eksempel fra et idrettslag. Kontingentgruppene og gruppe/avdeling kan selvfølgelig tilpasses de ulike aktiviteter i ulike organisasjoner.