GENERELL INFORMASJON


MERI er det ledende dataprogram utviklet for å dekke de administrative rutiner innen idretten og andre organisasjoner.
Det brukes av lag innen idrett, sanitetsforeninger, musikkkorps, fagforeninger, helseorganisajoner, velforeninger osv...
MERI er laget og utprøvd i samarbeid med ulike lag innen ulike typer organisasjoner.

MERI karakeriseres med:

MERI for Windows  kan brukes på maskiner som har Windows 95/98/NT/ME/2000/XP operativsystem, min. 16 Mb. RAM og 6 Mb. ledig diskplass.
Leveres på disketter eller CD.
Dersom dere har et medlemskartotek på data fra før, kan vi fra de fleste filformat hente inn data, slik at installasjonsdiskettene vil inneholde disse data. En godt redigert maskinskrevet liste er nok for å kunne skannes og behandles, slik at data kan innhentes.

Priser:
MERI 2.1 Full versjon          kr: 2000
MERI 2.1 Oppgradering       kr: 750

Det er ingen årlige lisenskostnader. MERI kan fritt kopieres innen klubben.

MERI brukes nå av en rekke forbund, særkretser, lag og organisasjoner over hele landet . Se brukerreferanser.

MERI et av de programmer som blir anbefalt av Hordaland, Rogaland, Buskerud, Hedmark, Oppland, Nordland og, og er oppsatt med egne kurs (se Kurskataloger).

Ta kontakt med oss, gjerne som E-post, for ytterligere informasjon eller :

Hordaland Idrettskrets v/ Knut Songve, tlf. 55 28 50 70
Rogaland Idrettskrets tlf. 51 82 68 68
Hedmark Idrettskrets tlf. 62 54 26 00
eller et av lagene som bruker MERI


HUSEBØ OG NILSEN DATA
Drotningsvikvn.96 - 5179 GODVIK
Tlf dagtid: 90992537 / 90837433
Tlf kveld: 55934432 / 55952055
E-post