Velkommen
til

MERI


                                                                      


Vi er kommet i den situasjon at flere oppgraderer

til 64 bits windows.

Det medfører at MERI ikke kan installeres på

slike pc-er.

Vi vurderer å oppgradere MERI for 64 bits.

Dersom det er interesse for dette gi oss en tilbakemelding på:

meri@meri.no